Infrastruktur

Vår erfarenhet av stora total- och utförandeentreprenader i kombination med vår spetskompetens inom specifika områden gör oss till en trygg och leveranssäker partner.

Nåiden - Infrastruktur

Vi utvecklar norra Sveriges infrastruktur

Oavsett om vi bygger mindre gator, järnvägar eller broar sker alla våra projekt i nära samverkan med våra uppdragsgivare. Vi strävar alltid efter att optimera våra resurser. Därför förespråkar vi en öppen dialog med våra uppdragsgivare för att fastställa hur vi på bästa sätt jobbar tillsammans med hänsyn till det specifika projektet och miljön.

Varför ska du välja Nåiden?

Vi har lång erfarenhet av alla typer av infrastruktursprojekt.
Vi lägger stor vikt vid relationer och alla projekt sker i nära samverkan med våra uppdragsgivare.
Vår lokalkännedom gör oss till en trygg och stark aktör.
Vi är 30 medarbetare med stor samlad erfarenhet, samt spetskompetens inom sitt specifika område.
Vi har egna medarbetare vilket resulterar i ett starkt och sammansvetsat team.

Hur funkar ett infrastruktursprojekt med Nåiden?

Transparens och samarbete är ledorden i alla våra projekt. Det har resulterat i många långvariga relationer som vi värderar högt. Hos oss möter du ett sammansvetsat team som alltid gör det där lilla extra, hela vägen från anbud till slutförande.

Första mötet

Vi bekantar oss med varandra och berättar om hur vi jobbar. Redan från första mötet får du träffa arbetschefen som kommer finnas med dig under hela projektets gång.

01

Kontraktskrivning

Kontraktskrivningen kickar igång vårt samarbete på riktigt. Tillsammans går vi igenom vår förtroendeklausul, ett avtal om att båda parter vill investera i att skapa en god relation till varandra.

02

Behov och önskemål

Gemensamt sätter vi spelreglerna för projektet. Vi går igenom dina behov, önskemål och förutsättningar för att skapa ett så bra samarbete som möjligt. Vill du att vi sitter i samma lokaler under projektets gång är det fullt möjligt.

03

Byggtiden

Under hela byggprocessen eftersträvar vi att ha en transparent och öppen dialog. För oss är det viktigt att du alltid har inblick i hela vårt arbete, därför jobbar vi nära varandra. Vi utvärderar löpande hur arbetet fortgår samtidigt som vi stärker våra relationer genom att umgås. En fika ihop är alltid en god idé.

04

Intern kontroll

Vi har ett mål om att ha noll besiktningspunkter vid slutbesiktning. Därför gör vi alltid en intern kontroll av vårt arbete där vi tillsammans går igenom vårt bygge.

05

Slutbesiktning

Slutbesiktning görs alltid av en extern besiktningsman. Du är också med under slutbesiktningen.

06

Erfarenhetsåterföring

Efter avslutat projekt utvärderar vi vårt arbete och samarbete. Här får alla inblandade parter vara med, så som underentreprenörer, konsulter och beställare. Detta ger oss båda förutsättningar till att bli ännu bättre inför kommande projekt, oavsett om det blir med varandra eller med en ny samarbetspartner.

07

Utvalda projekt

Hör av dig till oss

Andreas Karlsson
Arbetschef Infrastruktur

Andreas Karlsson

andreas.karlsson@naideninfra.se 070-266 95 04