Infrastruktur

Infrastruktur
Vi satsar på

Infrastruktur

Från mindre gator till järnväg och broar – Nåidens projekt sker alltid i nära samverkan med våra uppdragsgivare. Ledorden tillit, respekt och engagemang genomsyrar Nåidens arbete både internt och externt tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners. Med utgångspunkt i Norr- och Västerbotten brinner vi för regionala projekt, men vi utför även uppdrag i hela norra Sverige. Uppdrag vi tar oss an:

  • Total- och utförandeentreprenader inom väg, järnväg och anläggning.
  • Kompletta mark- och BEST-entreprenader i spårmiljö.
  • Mark- och anläggningsarbeten till kommuner, regioner, byggbolag och andra uppdragsgivare.
  •  
Medarbetare &

Kompetens

Infrastruktur har idag cirka 30 medarbetare med stor samlad erfarenhet, samt unik spetskompetens inom sitt specifika område. Det gör att vi känner oss trygga att leverera framgångsrika projekt. Vi strävar alltid efter att optimera våra resurser, därför förespråkar vi en öppen dialog med våra uppdragsgivare för att gemensamt fastställa samarbetsform med utgångspunkt i det specifika projektet och miljön. 

BYGGnation & underhåll

Järnväg

Nåiden har kompetens inom byggnation och underhåll av järnvägar runt om i Sverige. Vanliga uppdrag är upprustning av driftplatser, växelbyte, nyanläggning av spår och växlar, kanalisationsarbeten, broar och plattformar men vi utför även kompletta markarbeten och BEST-arbeten i spår- och spårnära miljöer. Bland våra uppdragsgivare finns Trafikverket, kommuner och företag inom industri. 

KONTAKT

KOM I KONTAKT MED NÅGON PÅ Infrastruktur

Välkommen att höra av dig till oss ifall du undrar något över vår infrastrukturverksamhet.

Ring

0920-887 75

Mark &

Anläggning

Inom mark- och anläggning erbjuder vi total-, och utförandeentreprenader inom byggnation av vägar, broar och hamnar. Bland referensuppdragen finns pålning, spontning, grundläggning, energianläggning, ledningsnät, plattläggning och ytskiktsarbeten.

Vi utför uppdrag inom förnyelse och utveckling av stadsmiljö och exploateringsområden, industribyggnationer och grundläggningar av byggnader, samt mark- och kanalisationsarbeten för järnväg. Tillsammans med uppdragsgivare som kommuner, fastighetsbolag och företag inom industri strävar vi efter att skapa lyckade projekt där alla parter är nöjda med resultatet. 

Scroll Up