Stadsparken Luleå

Om projektet
Start:

2021

Färdigställt:

2022

Kund:

Luleå kommun

Entreprenadsumma:

10 miljoner

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Ny lekplats för Luleås barnfamiljer

Under 2021–2022 arbetade Nåiden och Luleå kommun med att förnya Stadsparken. I uppdraget ingick bland annat en ny lekplats, nya planteringar och en lugn och avskärmad plats för föräldrar.

I samband med Luleås 400-årsjubileum invigdes den nya Stadsparken. Parken förnyades med färgsprakande planteringar och trivsamma mötesplatser. Nåiden fick i uppdrag att bygga om parkens populära lekplats. Lekplatsen har temat Luleås djur- och naturliv. Här kan barn leka i miljöer inspirerade av skärgården, Luleälven och det kuperade skogslandskapet. 

I projektet ingick även att ta vara på befintliga perennplanteringar med blommande prydnadsaplar samt nya planteringar av träd och perenner. Parken ramas in av en låg naturstensmur från den nordöstra sidan. Här skapades en lugn, avskärmad plats för föräldrar som besöker lekplatsen tillsammans med sina barn.

Om området

Stadsparken är en av Luleås mest centrala parker och är placerad intill stadshuset. Parken anlades efter den stora stadsbranden 1887, med aktivitet och besök året om. Här finns träd och blomsterplanteringar, skulpturer, en stor lekplats och ibland även musik- och teaterevenemang som lockar både unga och äldre.

Hör av dig till oss

Andreas Karlsson
Arbetschef Infrastruktur

Andreas Karlsson

andreas.karlsson@naideninfra.se 070-266 95 04