Vårt ansvar

För miljö, medarbetare och leveranser

Som stor byggaktör är det för oss självklart att ta ansvar. Vi vet att det vi gör idag påverkar hur vi lever och mår imorgon. Med kommande generationer i åtanke genomsyras därför vårt samhällsbyggande av hållbarhet i alla led – från ekologi till arbetsmiljö och materialval.

Vårt ansvar för miljön

Vi arbetar aktivt med att höja kvaliteten på vårt miljöarbete genom att kartlägga vår verksamhets koldioxidutsläpp och följa upp avfallsstatistiken kvartalsvis. Dessutom utmanar vi oss att bygga med nya miljöcertifieringar.

På Nåiden angår miljöarbetet alla, inte bara någon enstaka person i ledningsgruppen. Genom att engagera våra medarbetare i aktivt miljötänkande minimerar vi avfall och byggspill. Så kan vi tillsammans ta ansvar för att bygga mer hållbart.

Vårt ansvar för våra medarbetare

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Det är alla de som byggt upp Nåiden till vad det är idag, och som kommer fortsätta forma oss i framtiden. Därför är det viktigt att arbetsmiljöperspektivet genomsyrar alla beslut som fattas och att det sker i samråd med arbetstagare och arbetstagarrepresentanter.

Säkerhet är högsta prioritet för oss. Vi arbetar med att både förebygga och utveckla arbetsmiljön, såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Därför är det viktigt för oss med till exempel arbetsmiljökommittéer, medarbetarundersökningar och arbetsberedningar. Vi är självklart en del av branschorganisationen Byggföretagen.

Vårt ansvar för kvalitet

Att vinna ett förtroende är enligt oss det finaste som finns. Vi tror att en del i vår framgång ligger i att vi alltid strävar efter att tillgodose våra kunders krav, behov och förväntningar i varje enskilt projekt.

Det är viktigt för oss att våra uppdragsgivare kan lita på att leveranser sker i rätt tid och med hög kvalitet. Genom mätbara mål, uppföljningar och utvärdering kan vi säkerställa att vårt arbete är professionellt utfört. Vi är dessutom BKMA-certifierade vilket innebär att vi lever upp till höga krav inom kvalité, miljö och arbetsmiljö. Den lite mer krångliga beskrivningen av det är ett nationellt tredjepartscertifierat verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001/14001/45001, PBL, BBR samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi tar ansvar för att hålla vårt kvalitetsledningssystem aktuellt genom fortlöpande revideringar som stärker våra förtroenden nu och imorgon.

Nåidens policys inom kvalité, miljö och arbetsmiljö med mera finns i ledningssystemet för alla anställda och lämnas på begäran ut till allmänheten.

BKMA-certiferade

Vi är BKMA-certifierade vilket innebär att vi lever upp till höga krav inom kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Hör av dig till oss

Kontakta oss