Umeå hamn, projekt 14

Om projektet
Start:

oktober 2020

Färdigställt:

2021

Kund:

Umeå hamn

Entreprenadsumma:

100 miljoner

Umeå hamn fick ny kaj och dykdalb

Under uppstarten av Projekt 14 i Umeå hamn förändrades plötsligt förutsättningarna och Nåiden tvingades lägga om arbetsgång och utförande. Nyckeln till ett gott resultat blev ett nära samarbete med kunden.

2020 fick Nåiden i uppdrag av Umeå hamn att anlägga en ny kaj från en befintlig kaj i hamnen, samt en ny dykdalb 200 meter ut i vattnet. När projektet startades uppdagades att den befintliga kajen var i sämre skick än först befarat och vi fick kasta om arbetsgång och utförande. För att hinna utföra projektet inom tidsramen – och behålla en god arbetsmiljö – krävdes ett nära och öppet samarbete med Umeå hamn. Utöver det som kontrakterats hann Nåiden projektera om hela dykdalben och arbetsgången av spontkajerna, förstärka den befintliga piren för att släppa fram sidoentreprenader och förstärka landfästen mellan kajerna – allt inom den ursprungliga tidsramen.

Hör av dig till oss

Andreas Karlsson
Arbetschef Infrastruktur

Andreas Karlsson

andreas.karlsson@naideninfra.se 070-266 95 04