Multiaktivitetshus Gällivare

Om projektet
Start:

våren 2023

Färdigställt:

hösten 2024

Kund:

Gällivare kommun

Omfattning:

21 900 kvadratmeter

Entreprenadsumma:

ca 250 miljoner

I Gällivare centrum pågår just byggandet av ett nytt multiaktivitetshus, ett 21 900 kvadratmeter stort hus som ska erbjuda lokaler för kultur, sport och fritid. Nu står det klart att Nåiden har tilldelats entreprenaden för etapp tre av fyra.

Multiaktivitetshuset i Gällivare är en del av samhällsomvandlingen och en satsning på att skapa ett rikt och attraktiv centrum med aktiviteter för både invånare och besökare. Byggarbetena påbörjas senare i vår och pågår till hösten 2024. Nåiden har fått i uppdrag att utföra betongarbeten, etapp tre av fyra. Uppdraget innefattar mark- och husbyggnadsarbeten för delar av grund- och betongstommen på våningsplan ett och två. Efteråt väntar den avslutande och fjärde etappen, och huset väntas stå färdigt tidigast under 2027.

Det 21 900 kvadratmeter stora huset ska på sina sex våningar bland annat inrymma äventyrsbad, motionsbassäng, bibliotek, sporthall, bowling, lokaler för kampsporter, klättring och skateboard, biograf och restaurang. Det kommer även finnas scen- och repetitionslokaler för teater, dans, musik och ungdoms-verksamhet.

Hör av dig till oss

Thomas Wiklund
Arbetschef

Thomas Wiklund

thomas.wiklund@naidenbygg.se 070-550 30 59