Vagnsboden 1

Om projektet
Start:

november 2021

Färdigställt:

augusti 2024

Kund:

Bostaden

Entreprenadsumma:

250-300 miljoner

Nya hyreslägenheter i historiska Umeåkvarter

På Östra Dragonfältet i Umeå byggs just nu moderna flerfamiljshus med 144 hyreslägenheter. Byggnaderna har en hållbarhetsprofil med exempelvis solceller, avloppsåtervinning, laddplatser för elbilar och cykelgarage.

Det nya kvarteret i centrala Umeå byggs på uppdrag av Bostaden och kommer att bestå av ljusa, välkomnande lägenheter i varierande storlek, från 1–4 rum och kök. En del hus får även vindslägenheter med utsikt över staden. Ett befintligt parkeringshus ska ersättas med ett nytt med ca 215 parkeringsplatser. På taket kommer det finnas en yta som kan nyttjas till friluftsaktiviteter, marknader eller bara som en härlig utkiksplats. För att gör det enklare för hyresgäster att jobba hemifrån kommer det i två av husen finnas möjlighet att boka arbetsrum.

Byggnaderna är inspirerade av områdets ursprungliga regementsbyggnader, samtidigt som de har ett modern uttryck. Natursten och tegel, ljusa putsfasader med horisontella tegelband, balkongräcken och staket i smide, takkupor och franska balkonger ger byggnaderna en unik karaktär.

Projektet påbörjades i november 2021 och väntas vara redo för inflyttning i mars och juni 2024.

Om området

Östra Dragonfältet är ett historiskt område i Umeå där militären tidigare hade regementsbostäder. Det ligger centralt i staden men har tidigare varit avskärmat från stadsmiljön av vägar och parkeringsytor, det nya kvarteret är ett sätt att koppla ihop området med centrum.

Hör av dig till oss

Thomas Wiklund
Arbetschef

Thomas Wiklund

thomas.wiklund@naidenbygg.se 070-550 30 59