Västra stranden

Om projektet
Start:

juni 2022

Färdigställt:

första etappen våren 2024

Kund:

Diös

Här byggs Luleås nya gröna stadsdel

Tusentals människor passerar varje dag Västra stranden i Luleå. Nu påbörjas arbetet med att förnya området och bygga ett grönt kvarter med bostäder, service och kontor.

På uppdrag av Diös bygger Nåiden Luleås nya gröna område Västra stranden. Kvarteret kommer att innehålla miljöcertifierade kontorsbyggnader liksom bostadshus, trygga mötesplatser och flexibla lokaler för restaurang och service. Försäkringskassan är en av hyresgästerna som kommer att flytta in i området.

Kontorsfastigheterna ska miljöcertifieras enligt BREEAM-S, vilket innebär hårda krav på till exempel energianvändning, inomhusmiljö och val av byggmaterial. Även lägenheterna kommer att ha en hållbarhetsprofil med svanenmärkning. Det finns bland annat planer på att installera avancerade fördröjningsmagasin för omhändertagande av dagvatten inom fastigheten. Det innebär att regnvatten samlas i stora tankar och minskar risken för översvämningar. På innergården kommer även de många växterna att rena vattnet innan det släpps ut i systemen.

Det första spadtaget gjordes i juni 2022 och den första etappen väntas vara färdigställd våren 2024.

Om området

Sedan Bergnäsbron invigdes på 50-talet har Västra Stranden utgjort det första intrycket av Luleå centrum. Park- och naturområdena har länge varit mötesplatser för både unga och gamla och idag passerar tusentals människor Västra Stranden varje dag. Här har du utsikt över Luleälven samtidigt som stadskärnan ligger ett stenkast bort.

Hör av dig till oss

Per Utterström
Arbetschef

Per Utterström

per.utterstrom@naidenbygg.se 070-300 71 17