Porjus

Om projektet
Start:

2022

Färdigställt:

2022

Kund:

Trafikverket

Entreprenadsumma:

16 miljoner

Nåiden har genomfört flera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i samhället Porjus, bland annat genom att bredda en gång- och cykelväg.

I Porjus i Jokkmokks kommun har Nåiden breddat en ca 1,6 kilometer lång gångbana till en gång- och cykelväg. Vägen har fått en ny beläggning i form av ett bitumenbundet slitlager. Utöver detta har flera punktåtgärder genomförts för att förbättra trafiksäkerheten, bland annat har en ny busshållplats anlagts och en refug ska dämpa hastigheterna på vägen. Syftet med projektet har varit att bibehålla E45:s viktiga funktion som genomfartsled samtidigt som man förbättrar trafiksäkerheten, tydliggör trafikmiljön genom orten samt förtydligar entrén till Porjus.

Hör av dig till oss

Andreas Karlsson
Arbetschef Infrastruktur

Andreas Karlsson

andreas.karlsson@naideninfra.se 070-266 95 04