Gravlund Luleå domkyrka

Om projektet
Start:

2022

Färdigställt:

2022

Kund:

Svenska kyrkan

Entreprenadsumma:

3 miljoner

Ny gravlund vid Luleå domkyrka

Under 2022 uppdaterades Luleå domkyrkas gravlund med bland annat nya murar och gångvägar.

2022 fick Nåiden i uppdrag att skapa en ny gravlund åt Luleå domkyrka. Uppdraget innefattade bland annat att anpassa askgravplatsen till den omgivande terrängen, byta ut den befintliga elen och anlägga nya kabelskyddsrör. Befintliga smågatstenar omhändertogs och återanvändes i nya stenläggningar i gravlunden. Vi anlade nya murar och gångvägar i gravlunden och runt planteringar. Under projektets gång togs särskilt stor hänsyn till både omgivning och människor.

Hör av dig till oss

Andreas Karlsson
Arbetschef Infrastruktur

Andreas Karlsson

andreas.karlsson@naideninfra.se 070-266 95 04