Gäddvik cirkulationsplats

Om projektet
Start:

maj 2022

Färdigställt:

maj–juni 2023

Kund:

Trafikverket

Entreprenadsumma:

20 miljoner

Entreprenadform:

Generalentreprenad

Ny cirkulationsplats i Luleå ska underlätta för trafikanter

I Gäddvik utanför Luleå gör Nåiden om en korsning till en cirkulationsplats. Ombyggnationen ska förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nåiden bygger en cirkulationsplats i Gäddvik i Luleå kommun. Det är i dagsläget en korsning mellan väg 968 och 616, Luleås infartsleder från E4, och är livligt trafikerad av fordon såväl som gående och cyklister. I korsningen är det mycket pendlingstrafik och vid rusningstiderna under morgon och kväll bildas det ofta köer, något som begränsar framkomligheten och trafiksäkerheten. I cirkulationsplatsen byggs även passager för gående och cyklister, en samåkningsparkering samt hållplatser för länstrafik. Byggstart var i maj 2022 och cirkulationsplatsen öppnade för trafik i september samma år. Gång- och cykelvägarna beräknas vara klara i maj–juni 2023.

Hör av dig till oss

Andreas Karlsson
Arbetschef Infrastruktur

Andreas Karlsson

andreas.karlsson@naideninfra.se 070-266 95 04