Två nya infraprojekt till Nåiden – stärker närvaron i Luleå och Umeå

Som ett led i en utökad satsning på infrastruktur står det nu klart att Nåiden får två nya uppdrag i Luleå och Umeå. Snart påbörjas arbetet med en kulturrestaurering i Gammelstads kyrkby och markarbeten på en förskola i Mariedal.
19-04-2023 Nyhet

Nåiden ska på uppdrag av Luleå kommun sänka Lulevägen som går genom Gammelstads kyrkby samt anlägga en busshållplats och dagvattenledningar. Den höga vägen gör idag att de gamla kyrkstugorna intill vägen påverkas negativt av rinnande vatten, och genom att sänka vägen ska avvattningen och snöröjningen förbättras. Arbetet påbörjas i maj och ska vara färdigt i november i år.
– Vi har utfört den tidigare etappen i projektet, det visar på att vi är duktiga på de här jobben av speciell karaktär, säger Andreas Karlsson, arbetschef infrastruktur på Nåiden.

Nåiden har dessutom skrivit kontrakt med Rekab för markarbeten på en förskola i Mariedal i Umeå. Arbetet innefattar grundläggning av förskolebyggnaden med överlastteknik samt dragning av nytt vatten, avlopp och dagvatten till tillhörande byggnader och ytor. I uppdraget ingår dessutom ytskikt och uppförande av lekytor runt förskolan. Projektet är uppdelat i två etapper där etapp ett med vatten, avlopp och grundläggning utförs före midsommar i år. Övriga arbeten ska vara färdigställda i juni 2025.