Nåiden tar nytt uppdrag i Umeå

Nåiden har tagit uppdraget att renovera de gamla stallbyggnaderna på stadshusområdet i Umeå. Lokalerna kommer att renoveras och få nya användningsområden som tex. kontor, verkstad och förråd.
20-06-2023 Nyhet

Nåiden har tagit uppdraget att renovera de gamla stallbyggnaderna på stadshusområdet i Umeå. Lokalerna kommer att renoveras och få nya användningsområden som tex. kontor, verkstad och förråd. Stora delar av byggnaderna behöver byggas om och ersättas men planen är att originaldelar tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt.

Glädjande att vi tagit ytterligare ett projekt i Umeå och kan fortsätta vår satsning på orten. Projektet i sig är en spännande och rolig utmaning för vår organisation berättar Arbetschef Thomas Wiklund.