Nåiden tar nytt uppdrag i Skellefteå

Nåiden har fått förtroendet av Boliden att bygga ny lagerplats för förvaring utav gasreningsslam vid verksamheten på Rönnskär i Skellefteå.
31-08-2023 Nyhet

Nåiden har fått förtroendet av Boliden att bygga deras nya lagerplats för förvaring utav gasreningsslam vid deras verksamhet på Rönnskär i Skellefteå. Slammet är en biprodukt från deras produktion som måste tas om hand och där lagerplatsen utformas som en dubbelbottnad betongbassäng med ett tak utav smide, lagringsvolymen uppgår till ca 1300m3.

Arbetschef Thomas Wiklund vid Nåiden säger att projektet varit på gång en tid men att starten blev senarelagd på grund av den olyckliga brand som drabbade Rönnskär under sommaren. Nu känns det väldigt roligt att det blir av och att vi fått detta förtroende av Boliden som är en stor och viktig aktör i och för Skellefteåregionen.