Nåiden tar nytt uppdrag i Luleå

Klart med nytt projekt i Luleå där Nåiden ska bygga ett flerbostadshus på Kallkällan i Luleå.
22-09-2023 Nyhet

Nytt projekt i Luleå där Nåiden ska bygga ett flerbostadshus på Kallkällan i Luleå. Entreprenadsumman ligger på ca 270 miljoner och beställare är Lulebo.

Ett bra projekt för oss som passar in perfekt i tiden säger Arbetschef Mats Funck.