Nåiden säkrar dubbla järnvägsprojekt i Boden och Piteå

Nåiden fortsätter satsningen på infrastruktur med två nya järnvägsprojekt i norra Sverige. I maj påbörjar arbetet med en ombyggnation på Boden Centralstation och en ny plankorsning i Piteå.
13-04-2023 Nyhet

Bild från Trafikerket

På uppdrag av Trafikverket ska Nåiden utföra en ombyggnation av plattformen vid spår 1 på Boden Centralstation. Uppdraget, som är en utförandeentreprenad, inkluderar en höjning av plattformen, renovering av ytskikt, installation av markvärme och anpassning av belysning. Syftet är att med bland annat handikappanpassning och väderskydd göra plattformen mer tillgänglig för resande. Arbetena inleds i maj med fokus på planering och förberedande arbeten och väntas vara färdigställda i oktober i år.

Nåiden har dessutom av Trafikverket fått i uppdrag att uppgradera en plankorsning vid Parallellvägen/Kolugnsvägen i Piteå. Projektet är en utförandeentreprenad där en ny vägskyddsanläggning ska höja säkerheten för bilar, gång- och cykeltrafik. Anläggningen ska uppdateras från ljus- och ljudsignal till en anläggning med helbommar för väg och gång. I projektet ingår också omdragning av gång- och cykelvägen samt anpassningar mot timmerleden. Instängsling av ytor ska öka säkerheten i området och förhindra spårspring. Arbetet med projektet påbörjas även det i maj och pågår till och med oktober i år.

– Vi har gjort stora satsningar på infrastruktur och är väldigt glada över de här järnvägsprojekten. Plankorsningen vid Parallellvägen är en del av många anläggningar som Trafikverket kommer att behöva byta ut framöver, säger Andreas Karlsson, arbetschef infrastruktur på Nåiden.