Nåiden bygger multiaktivitetshus i Gällivare

I Gällivare centrum pågår just byggandet av ett nytt multiaktivitetshus, ett 21 900 kvadratmeter stort hus som ska erbjuda lokaler för kultur, sport och fritid. Nu står det klart att Nåiden har tilldelats entreprenaden för etapp tre av fyra.
28-03-2023 Nyhet

Bild: MAF Akitektkontor och Michal Green Achitecture.

Multiaktivitetshuset i Gällivare är en del av samhällsomvandlingen och en satsning på att skapa ett rikt och attraktiv centrum med aktiviteter för både invånare och besökare. Byggarbetena påbörjas senare i vår och pågår till hösten 2024. Nåiden har fått i uppdrag att utföra betongarbeten, etapp tre av fyra. Uppdraget innefattar mark- och husbyggnadsarbeten för delar av grund- och betongstommen på våningsplan ett och två. Efteråt väntar den avslutande och fjärde etappen, och huset väntas stå färdigt tidigast under 2027.

Det 21 900 kvadratmeter stora huset ska på sina sex våningar bland annat inrymma äventyrsbad, motionsbassäng, bibliotek, sporthall, bowling, lokaler för kampsporter, klättring och skateboard, biograf och restaurang. Det kommer även finnas scen- och repetitionslokaler för teater, dans, musik och ungdoms-verksamhet.

– Det är fantastiskt roligt att vara del av det här projektet och bidra till utvecklingen av centrum och att bygga ett attraktivt Gällivare. Det är ett spännande och utmanande projekt som kommer innebära ett lyft för hela kommunen, säger Per Utterström, arbetschef på Nåiden.

Nåiden har haft fina samarbeten med Gällivare kommun även tidigare och har till exempel byggt det prisbelönta kunskapshuset.

– Det känns roligt och spännande att byggnationen av multiaktivitetshuset fortskrider och att vi kan fortsätta upphandling av resterande delar. Färdigställandet av huset innebär ett positivt uppsving för de verksamheter som berörs och ett nytt utbud av aktiviteter för Gällivares befolkning. Vi ser det som en viktig nyckel för att göra Gällivare till en ännu mer attraktiv kommun att bo i och flytta till, säger Stefan Kostenniemi (S) ordförande i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott i ett pressmeddelande.