Nåiden blir en del av nya området Västra Stranden i Luleå

15-01-2022 Nyhet

Nu är det klart att Nåiden får i uppdrag att tillsammans med Diös utveckla etapp 1 av Västra Stranden, med avsikt att teckna entreprenadavtal under våren.
– Vi är mycket stolta över att få vara en del i utvecklingen av området som blir ett viktigt projekt för Luleås stadsbild, säger Per Utterström, arbetschef, Nåiden.

Området Västra Stranden, som är en del av kvarteret Biet, utvecklas för att möta efterfrågan på centrala lokaler och moderna bostäder med hög miljöprestanda, med målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Försäkringskassan har tecknat ett grönt hyresavtal för sitt nya kontor som blir i en egen huskropp.

– Precis som vi, brinner Nåiden för att utveckla Luleå och vi är glada över att ha dem med oss när vi nu skapar en iögonfallande och grön entré till västra delen av centrumhalvön. I området Västra Stranden kombinerar vi kvalitet, modernitet och hållbarhet för att skapa ett långsiktigt attraktivt kvarter med låg miljöpåverkan. Förutom Försäkringskassan har ett flertal stora aktörer visat intresse, och vi ser fram emot att presentera fler hyresgäster under första halvan av 2022, säger Anders Taflin, projektutvecklare, Diös.

Projektets totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service. Byggstarten är beräknad till våren 2022.

För ytterligare information kontakta gärna:
Anders Taflin, projektutvecklare, Diös.
Telefon: 010-470 95 17
E-post: anders.taflin@dio.se

Per Utterström, arbetschef, Nåiden Bygg AB
Telefon: 070-300 71 17
E-post: per.utterstrom@naidenbygg.se