Japp. Vi behöver bli fler när vi bygger framtidens järnväg. Ett viktigt uppdrag som bidrar till hållbara transporter i regionen.

09-02-2024 Nyhet

Nåiden har fått förtroendet av Trafikverket att utföra ombyggnaden av sex plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland.

Vi har stor erfarenhet av att bygga denna typen av projekt i vår organisation och ser det som en viktig del i vår fortsatta satsning inom infrastruktur säger Arbetschef Andreas Karlsson vid Nåiden Infra.

Kontraktssumman för projektet är cirka 30 miljoner kronor och nu ska prövningstiden gå ut innan kontrakt skrivs med Trafikverket.

Vi söker nu Bantekniker, Elektriker, Platschefer och Signaltekniker. Läs mer under Karriär och sök.