Bostaden väljer Nåiden för bygget av Östra Dragonfältet i Umeå

Bostaden planerar för flerfamiljshus med 144 hyreslägenheter på attraktiva Östra Dragonfältet i centrala Umeå. Efter upphandling är det nu klart att Nåiden får uppdraget att uppföra dessa. – Vi är verkligen glada att vi fått detta förtroende av Bostaden, säger Per Utterström, arbetschef på Nåiden.
07-12-2021 Nyhet

En nästan bortglömd del av Umeås historia ska få nytt liv. Östra Dragonfältet byggs om, och med det sammanlänkas området med stadsmiljön. På uppdrag av Bostaden ska Nåiden uppföra totalt 144 hyreslägenheter, fördelat på 6 byggnader.
– Vi är verkligen glada att vi fått detta förtroende av Bostaden. Det ligger dessutom rätt i tiden då vi expanderar i såväl Norr-, och Västerbotten, och kan genom detta bidra med fler arbetstillfällen i Umeå, säger Per Utterström, arbetschef på Nåiden.

Hem för unga vuxna
De nya lägenheterna på Östra Dragonfältet ska bli hållbara hus på flera plan. Bostaden vill underlätta för unga vuxna som i dag har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 10 procent av lägenheterna på Östra dragonfältet kommer öronmärkas för unga vuxna i åldern 18–25 år. I upphandlingen ställdes därför hållbarhetskrav om social hänsyn.
– Bostaden ska tillsammans med entreprenören främja sysselsättningsmöjligheter för personer i behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Vi har goda erfarenheter av liknande samarbeten från tidigare upphandlingar och ser fram emot att få fortsätta detta arbete tillsammans med Nåiden, säger Berndt Elstig, fastighetschef på Bostaden.

Centralt boende med hög standard
Det nya kvarteret kommer bestå av ljusa, välkomnande lägenheter med variation på storlek, från 1–4 rum och kök, med tyngd på rymliga 2- och 3-rumslägenheter. Husen längst Ridvägen får även vindslägenheter med utsikt över staden. Helkaklade badrum, hög köksstandard samt tillgång till underjordiskt garage.

Medveten gestaltning av historiska kvarter
De nya byggnaderna, som är ritade av Anna Hedlund på White arkitekter AB, knyter an till de ursprungliga regementsbyggnaderna samtidigt som de har givits ett modernt uttryck. Natursten och tegel i de förhöjda bottenvåningarna, ljusa, varma putsfasader med inslag av horisontella tegelband, balkongräcken och staket i smide, takkupor och franska balkonger är ytterligare element som ger byggnaderna dess unika karaktär.

Bilder: White arkitekter AB

Frågor och mera information:
Berndt Elstig, fastighetschef
090-17 75 40, berndt.elstig@bostaden.umea.se
Anna Wiberg, kommunikatör
070-274 62 74, anna.wiberg@bostaden.umea.se

Per Utterström, arbetschef Nåiden Bygg AB
070 – 300 71 17, per.utterstrom@naidenbygg.se