HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Miljöpolicy

långsiktig hållbarhet

Vi tar ansvar för vår verksamhets fotavtryck. Med kommande generationer i åtanke genomsyras Nåidens samhällsbyggande av hållbarhet i alla led – från ekologi till arbetsmiljö och materialval.

Genom att engagera våra medarbetare i aktivt miljötänkande minimerar vi avfall och byggspill.

Vi återanvänder material där det går och ställer krav på våra underleverantörer vad gäller råvaror och transporter.

Tillsammans bygger vi hållbart.

arbetsmiljöpolicy

en trygg plats

Säkerhet är högsta prioritet för oss på Nåiden och det gäller såväl organisatoriskt som socialt och fysiskt. Därför
genomsyrar vårt arbetsmiljöarbete alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Med utbildning och riskbedömning i fokus är lagstiftning den nedersta gränsen för vårt arbetsmiljöarbete. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller komma till skada i vår verksamhet.

Vi engagerar våra medarbetare i hälso- och friskvårdsaktiviteter och ger möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Hos oss ska man känna att man har möjlighet att utvecklas yrkesmässigt och som individ.

När personalen mår bra mår företaget bra.

KARRIÄR

VILL DU BLI EN DEL AV OSS?

Nåiden Bygg AB expanderar och rekryterar flitigt personal som vill bli en del av oss. Kika in vår lediga tjänster just nu. Kanske hittar du något som passar dig? 

Kvalitetspolicy

Kundens krav

Vår målsättning är att tillgodose våra kunders krav, behov och förväntningar i varje enskilt projekt.

Nåidens uppdragsgivare ska kunna lita på att leveranser sker i rätt tid och med hög kvalitet. Genom mätbara mål, uppföljningar och utvärdering kan vi säkerställa att vårt arbete är professionellt utfört.

Vi tar ansvar för att hålla vårt kvalitetsledningssystem aktuellt genom fortlöpande revideringar som stärker våra förtroenden nu
och imorgon.