Kuststad

Centrum, Luleå

Kuststad

Centrum, Luleå

Drömboende med skärgården som granne.

Nybyggnad av bostadsrätter och kaj med strandnära läge i Luleås södra hamn. I och med projektet får Luleå en ny stadsdel, Isbrytaren, där Luleåborna kan njuta av den nybyggda nästan 500 meter långa strandpromenaden som förbättrar invånarnas tillgänglighet till vattnet.

Parkeringsgarage gömmer sig under de tre bostadsrättsföreningarnas innergårdar och i mitten av strandpromenaden kan man besöka restaurang Arkipelag. Mittemot restaurangen ansluter en nybyggd limträbro småbåtshamnen till bostadsområdet. Varje innergård utsmyckas av en kanal som går in mellan husen.

Hela bostadsområdet är byggt utanför den tidigare strandlinjen med en nybyggd betongkaj och betongpålar som grundläggning. Stommarna är av platsgjuten betong med ytterväggar av trä. Fasaden är ventilerad puts från med putsbärare av återvunnet glas som kompletteras av oljelaserad träpanel på balkonger.

Storlek: 321 bostadsrätter, 268 p-platser under mark,
strandpromenad och en ny kaj

Projekttyp

Byggstatus

Färdigställt

Plats

Centrum, Luleå

Färdigställt

2021

Entreprenadvolym

1,2 MdKr

Arkitekt

MAF Arkitektkontor AB
Scroll Up