Stadsparken

Entreprenaden omfattar mark-​ och parkarbeten, VA och el i mark, belysning samt nybyggnad av scen. Byggstart mitten på april 2020. Kontraktssumma på ca 13,5 miljon med Luleå kommun som kund. Färdigställande 2021.

Pumpstationer

Leverans och installation av två nya pumpstationer i Gammelstad inklusive tillhörande markarbeten. Byggstart september 2020, färdigställande december 2020. Beställare Luleå kommun, kontraktssumma på 12 miljoner.