NUS – Umeå

Generalentreprenad. Byggnad 28, psykiatrivård. Kontraktssumma ca 860 Miljoner. Byggstart 2018 och beräknas pågå i ca 3.5 år.

Kvarter 7-9 – Kiruna

Det nya centrumet innehåller bland annat, parkeringar, skyddsrum, handel, kontor och bostäder. Kontraktet innefattar Fas 2 dvs. färdigprojektering och utförande av dessa tre kvarteren. Omfattningen är tre kvarter med garageplan i bottenvåningen inkl. 1550 skyddsrumsplatser. Handelsvåning på markplan med butiker, last zoner, avfallshantering. Ovan handelsvåningarna byggs kontor och 296 stycken lägenheter. Byggstart sommaren 2019 och […]

Kvarter 4, – Kiruna

Totelentreprenad i samverkan. Här har vi i ett konsortium tillsammans med Er-bygg under namnet Nåider Bygg HB som har fått entreprenaden. Kvarteret innehåller bland annat, parkeringar, bostäder och fyra handelslokaler. Byggstart hösten 2019 och beräknas pågå till under andra halvåret 2021.

Hybrit, – Luleå

Mark och grundläggningsentreprenad. Testanläggning för framtagande av miljövänligare stål. Tillsammans bildade Vattenfall, SSAB och LKAB joint venture-bolaget HYBRIT Development 2017. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Målsättningen är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning 2035. Byggstart början av September 2019 och beräknas pågå fram till sommaren 2020. Kontraktet värt ca 50 miljoner.